Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-804,928
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
804,928 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Studenci Politechniki Śląskiej odwiedzili PEC-Gliwice

12.05.2022

Zawsze chętnie gościmy w naszym przedsiębiorstwie młodych, zdolnych ludzi, których ciekawi świat nowoczesnych technologii i inżynierii. Tym razem odwiedzili nas studenci Politechniki Śląskiej, którzy mogli doświadczyć obcowania w zaawansowaną technologią produkcji ciepła, instalacjami oczyszczania spalin (odsiarczania, odazotowania, odpylania) oraz zobaczyć cały proces produkcji ciepła w PEC. Ważnym elementem wycieczki było omówienie planowannej inwestycji, jaką jest Park Zielonej Energii, który świetnie wpisuje się w strategię obiegu zamkniętego miasta Gliwice. Na koniec wycieczek przeprowadzony został quiz, sprawdzający zdobytą wiedzę studentów, wszyscy wypadli znakomiecie:), a najlepsi otrzymali nagrody.

 

Bardzo ucieszyły nas podziekowania, które otrzymaliśmy:) Podziękowania

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice