Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,523
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,523 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Wizyta przedstawicieli duńskiego ciepłownictwa w PEC-Gliwice

10.04.2019

W dniu 02 kwietnia 2019 r. po raz drugi gościliśmy na terenie naszego przedsiębiorstwa przedstawicieli sektora ciepłowniczego z Danii. Już od kilku lat prowadzony jest projekt przez polską i duńską Izbę Ciepłowniczą pod patronatem Ambasady Królestwa Danii. W ramach tego projektu następuje wymiana doświadczeń między Izbami i spółkami ciepłowniczymi, które prezentują swoje plany, zasoby, potencjał, a także zaangażowanie w działania prośrodowiskowe wpływające na redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Gości przywitał Prezes Zarządu - Dyrektor Rudolf Widziszowski, Wiceprezes  Zarządu – Główny Księgowy Barbara Przeworska oraz Prokurent Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Krzysztof Szaliński, który to w dalszej części spotkania przedstawił prezentacje na temat naszego przedsiębiorstwa. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele działów technicznych PEC - Gliwice Sp. z o.o. - Andrzej Liszka, Mirosław Wardal, Zbigniew Superat, Mirosław Bywalski. 

Ze strony gości w spotkaniu uczestniczyli: Izabela Jakobsen - Danish Embassy, Jan Elleriis – CTR, Thomas Gaardbo - Lin-Ka Energy, Piotr Gerczuk – Lin-Ka Energy, Piotr Szkoda – ABB, Krzysztof Piekarski – Kamstrup, Jerzy Podgorski – Broen, Peter Ejbergen - Arcon-Sunmark, Jan Kowejsza - Arcon-Sunmark, Pia Zimermann – DBDH oraz Wojciech Noga – Veolia, Zenon Chyra – Veolia, Sławomir Piwowarski – PGNiG.

Zaproszeni goście mieli okazję  zobaczyć, co nowego od ostatniej wizyty tj. przez cztery lata, wydarzyło się w naszym przedsiębiorstwie, a wydarzyło się wiele: realizacja planów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, metod odsiarczania i odazotowania spalin, wykorzystania ciepła odpadowego w układach ciepłowniczych, zmian kierunku w rozwoju układów pompowych, zabudowy układów mobilnego wspomagania pracowników sieciowych, wirtualizacji ekspozycji parametrów sieciowych. Również my mieliśmy sposobność zapoznać się z modelem  duńskiego ciepłownictwa. Rozmową uczestników i wymianie doświadczeń w kuluarach nie było końca. Liczymy na owocną współpracę i być może wspólne projekty, których cel jest zawsze niezmienny, czy w Dani czy w Polsce - dostarczać tanio, pewnie, ekologicznie i konkurencyjnie ciepło do naszych domów.