Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,227
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,227 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Wizyta przedstawicieli duńskiego ciepłownictwa w PEC-Gliwice

10.04.2019

W dniu 02 kwietnia 2019 r. po raz drugi gościliśmy na terenie naszego przedsiębiorstwa przedstawicieli sektora ciepłowniczego z Danii. Już od kilku lat prowadzony jest projekt przez polską i duńską Izbę Ciepłowniczą pod patronatem Ambasady Królestwa Danii. W ramach tego projektu następuje wymiana doświadczeń między Izbami i spółkami ciepłowniczymi, które prezentują swoje plany, zasoby, potencjał, a także zaangażowanie w działania prośrodowiskowe wpływające na redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Gości przywitał Prezes Zarządu - Dyrektor Rudolf Widziszowski, Wiceprezes  Zarządu – Główny Księgowy Barbara Przeworska oraz Prokurent Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Krzysztof Szaliński, który to w dalszej części spotkania przedstawił prezentacje na temat naszego przedsiębiorstwa. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele działów technicznych PEC - Gliwice Sp. z o.o. - Andrzej Liszka, Mirosław Wardal, Zbigniew Superat, Mirosław Bywalski. 

Ze strony gości w spotkaniu uczestniczyli: Izabela Jakobsen - Danish Embassy, Jan Elleriis – CTR, Thomas Gaardbo - Lin-Ka Energy, Piotr Gerczuk – Lin-Ka Energy, Piotr Szkoda – ABB, Krzysztof Piekarski – Kamstrup, Jerzy Podgorski – Broen, Peter Ejbergen - Arcon-Sunmark, Jan Kowejsza - Arcon-Sunmark, Pia Zimermann – DBDH oraz Wojciech Noga – Veolia, Zenon Chyra – Veolia, Sławomir Piwowarski – PGNiG.

Zaproszeni goście mieli okazję  zobaczyć, co nowego od ostatniej wizyty tj. przez cztery lata, wydarzyło się w naszym przedsiębiorstwie, a wydarzyło się wiele: realizacja planów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, metod odsiarczania i odazotowania spalin, wykorzystania ciepła odpadowego w układach ciepłowniczych, zmian kierunku w rozwoju układów pompowych, zabudowy układów mobilnego wspomagania pracowników sieciowych, wirtualizacji ekspozycji parametrów sieciowych. Również my mieliśmy sposobność zapoznać się z modelem  duńskiego ciepłownictwa. Rozmową uczestników i wymianie doświadczeń w kuluarach nie było końca. Liczymy na owocną współpracę i być może wspólne projekty, których cel jest zawsze niezmienny, czy w Dani czy w Polsce - dostarczać tanio, pewnie, ekologicznie i konkurencyjnie ciepło do naszych domów.