Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,615
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,615 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Wybrano Inżyniera Kontraktu dla planowanych przez PEC - Gliwice przedsięwzięć.

01.07.2024

28 czerwca 2024 r. w Gliwicach miała miejsce uroczystość podpisania strategicznego kontraktu pomiędzy trzema wiodącymi firmami: PEC-Gliwice Sp. z o.o., Energopomiar Sp. z o.o. oraz Antea Polska S.A.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na świadczenie na rzecz PEC-Gliwice Sp. z o.o. usług Inżyniera Kontraktu dla planowanych przedsięwzięć pn.:

1. „Budowa zespołu kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody dla miasta Gliwice wraz z magazynem ciepła”,
2. „Rozbudowa istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135”, 

w siedzibie PEC-Gliwice Sp. z o.o. podpisano umowę na realizację zadań.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele zarządów wszystkich trzech firm: Energopomiar Sp. z o.o. - prezes Tomasz Słupik, Antea Polska S.A - prezes Jarosław Krzyżanowski i PEC-Gliwice Sp. z o.o - prezes Krzysztof Szaliński.

Podpisanie kontraktu odbyło się w przyjaznej atmosferze, podkreślając wspólne cele i zaangażowanie w rozwój nowoczesnych technologii dla rozwoju miasta Gliwice, mieszkańców Gliwic i regionu.

"To ważny krok w kierunku przyszłości, który przyniesie korzyści zarówno naszym firmom, jak i całemu regionowi" - powiedział Krzysztof Szaliński, prezes PEC-Gliwice. "Współpraca z Energopomiar Sp. z o.o. i Antea Polska S.A  otwiera przed nami nowe możliwości" – dodał.

Budowa ma ruszyć jeszcze w roku 2025, a pierwsze efekty współpracy będą widoczne już w nadchodzących miesiącach.

Podpisanie umowy na inżyniera kontraktu
Podpisanie umowy na inżyniera kontraktu
Podpisanie umowy na inżyniera kontraktu
Podpisanie umowy na inżyniera kontraktu

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice