Wyniki badań Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków obalają mit o trujących ciepłowniach

07.03.2018

Dostawcy ciepła systemowego emitują średnio 23 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu w porównaniu z tymi, którzy ogrzewają swe budynki piecami lub kotłami węglowymi. Produkcja ciepła w dużych ciepłowniach i elektrociepłowniach jest mniej szkodliwa dla ludzi – wynika z badania Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków.

Takie badanie przeprowadzono wśród firm dostarczających ciepło systemowe i zrzeszonych w Programie Promocji Ciepła Systemowego. Nasze Przedsiębiorstwo również było poddane badaniu, które miało na celu wykazać  ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW.  

Najlepszy wynik redukcji emisji pyłów zawieszonych, bo aż o 56,25 razy osiągnęło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach. Również w redukcji rakotwórczego benzo(a)pirenu wiedziemy prym, najlepszy wynik osiągnęliśmy także w redukcji tlenków azotu, bo aż 360 razy mniej, pozostałe wskaźniki plasują się także na bardzo dobrych miejscach.

Jesteśmy dumni, że nasza Spółka wypadła tak dobrze, świadczy to jedynie o tym, że warto podejmować trud i wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko. Otrzymane certyfikaty umieszczone są na naszej stronie interentowej.

Poniżej zamieszczamy link do materiału źródłowego. Zachęcamy do lektury, która pozwoli obalić mit , że „Ciepłownia truje”

http://biznesalert.pl/iceb-ogrzewanie-piece-smog/