Zakończona budowa II etapu Instalacji Odsiarczania Spalin

20.12.2016

03.10.2016 zakończono budowę II etapu IOS dla kotłów WP-70 oraz uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie, a tym samym przystąpiono do rozruchu instalacji odsiarczania, która pozwoli utrzymać standardy emisji SO2  na poziomie 200 mg/Nm3 dla spalin suchych w warunkach normalnych, w przeliczeniu na 6 % O2. Taki poziom emisji wymaga  implementacja do przepisów krajowych Dyrektywy 2010/75/EU. Dzięki wybudowanej instalacji Ciepłownia w zakresie emisji SO2 z kotłów WP-70 jest już dostosowana do spełnienia nowych standardów 

Stacja dozowania sorbentu