Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,295
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,295 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończona budowa II etapu Instalacji Odsiarczania Spalin

20.12.2016

03.10.2016 zakończono budowę II etapu IOS dla kotłów WP-70 oraz uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie, a tym samym przystąpiono do rozruchu instalacji odsiarczania, która pozwoli utrzymać standardy emisji SO2  na poziomie 200 mg/Nm3 dla spalin suchych w warunkach normalnych, w przeliczeniu na 6 % O2. Taki poziom emisji wymaga  implementacja do przepisów krajowych Dyrektywy 2010/75/EU. Dzięki wybudowanej instalacji Ciepłownia w zakresie emisji SO2 z kotłów WP-70 jest już dostosowana do spełnienia nowych standardów 

Stacja dozowania sorbentu