Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-831,265
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
831,265 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Zielony Czek dla PEC - Gliwice Sp. z o.o. za Proekologiczną Inwestycję Roku

13.10.2022

11 października 2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach otrzymało wyróżnienie w kategorii Proekologiczna Inwestycja Roku za “III etap instalacji odsiarczania spalin i I etap odazotowania spalin dla kotłowni WR-25”. Nagrodę przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Nagrody przyznawane są za ekologiczne i nowoczesne pomysły, których celem jest poprawa jakości środowiska.
Zielony Czek to kolejny dowód na to, że nasze przedsiębiorstwo podąża w dobrym, ekologicznym kierunku. Wszystko dzięki dobremu zarządzaniu oraz profesjonalnej i wykwalifikowanej kadrze pracowniczej.

To osiągnięcie zostało docenione na szczeblu Parlamentu Europejskiego, skąd PEC-Gliwice otrzymało list gratulacyjny od Pani Poseł Izabeli Kloc. List załączony poniżej.

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice