Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,53
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,53 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

> Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Władze Spółki

Prezes Zarządu, Dyrektor
Rudolf Widziszowski

Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy
Barbara Przeworska

Prokurent, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
Krzysztof Szaliński

Rada Nadzorcza
- Przewodniczący Rady- Andrzej Karasiński
- Zastępca Przewodniczącego Rady -Michał Kotnis
- Członek Rady- Tomasz Misztal
- Członek Rady - Beata Wacławczyk
- Członek Rady - Paweł Buchta

Dokument z dnia: 
26.10.2011
Opublikował(a): 
Beata Wacławczyk
Publikacja dnia: 
06.02.2019
Redaktor Biuletynu: 
Beata Wacławczyk