Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice –32 zadania

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/20/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompaktowych stacji wymienników ciepła i został podzielony na trzy zakresy:

zakres 1                

 • ul. Jasińskiego 1-3Qco=90 kW
 • ul. Jasińskiego 5-7Qco= 90 kW
 • ul. Jasińskiego 10-12-14Qco= 130 kW
 • ul. Rydygiera 5-7Qco= 90 kW
 • ul. Rydygiera 9-11Qco= 90 kW
 • ul. Rydygiera 13-15Qco= 90 kW
 • ul. Rydygiera 17-19Qco= 90 kW
 • ul. Kunickiego 1-3Qco= 70 kWQcwu = 70 kW
 • ul. Dąbrowskiego 13Qco= 35 kW
 • ul. Świętojańska 29Qco= 35 kW
 • ul. Świętojańska 31Qco= 35 kW
 • ul. Witkiewicza 29Qco= 25 kWQcwu = 20 kW
 • ul. Ślusarska 5Qco= 10 kW

zakres 2

zadanie 2.1       ul. Kozielska inw. Murapol - budynek 4         Qco= 265 kW         Qcwu = 75 kW

zadanie 2.2       ul. Kozielska inw. Murapol - budynek 5         Qco= 250 kW         Qcwu = 75 kW

zadanie 2.3       ul. Daszyńskiego 68 - budynek D                 Qco= 120 kW         Qcwu = 90 kW zadanie 2.4       ul. Daszyńskiego 68 - budynek E                 Qco= 160 kW         Qcwu = 100 kW          

zadanie 2.5       ul. Górna - Samotna - budynek 3 i 4                Qco= 105 kW         Qcwu = 150 kW

zadanie 2.6       ul. Pszczyńska 88                                         Qco=  65 kW         

zadanie 2.7       ul. Pszczyńska 90                                         Qco=  65 kW         

zadanie 2.8       ul. Lotników 59                                               Qco=  25 kW          Qcwu = 15 kW

zadanie 2.9       ul. Daszyńskiego 8                                         Qco= 120 kW         Qcwu = 50 kW

zakres 3

 • ul. Karolinki - budynek nr 1Qco= 400 kWQcwu = 150 kW
 • ul. Karolinki - budynek nr 2Qco= 265 kWQcwu = 100 kW
 • ul. Karolinki - budynek nr 3Qco= 320 kWQcwu = 130 kW
 • ul. Chorzowska 14-16Qco= 120 kW
 • ul. Chorzowska 45-47Qco= 45 kW
 • ul. Chorzowska 49-51Qco= 45 kW
 • ul. Chorzowska 53-55Qco= 45 kW
 • ul. Chorzowska 57-59Qco= 45 kW
 • ul. Jana Śliwki 54Qco= 25 kW
 • ul. Jana Śliwki 11Qco= 45 kW
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 25 marca 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Publiczne otwarcie ofert w dniu 25 marca 2020r o godz. 11:05                                                              w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113

TRYB PRZETARGU:Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/ jeżeli oferent składa ofertę na jeden zakres;

20.000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych / jeżeli oferent składa ofertę na dwa zakresy;

30.000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych / jeżeli oferent składa ofertę na trzy zakresy/.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakres 1 (zad 1.1-1.7) do 30.10.2020r

             (zad 1.8 - 1.12) do 15.12.2020r

             (zad. 1.13) do 30.11.2020r

Zakres 2 (zad 2.1-2.2) do 31.03.2021r

              ( zad 2.3 - 2.4) do 05.02.2021r

              (zad 2.5 - 2.7 i 3.9) do 30.11.2020r

              (zad 2.8 - 2.9) do 30.09.2020r

Zakres 3 (zad 3.1 - 3.3) do 30.11.2020r

               (3.4 - 3.8 i 3.10) do 15.12.2020r

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %   ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                             tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz           tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                       tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings