Budowę sieci oraz przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 8 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/139/2019
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie inwestycyjnych robót sieciowych  na terenie miasta Gliwice:

Zadanie 1 Likwidacja grupowej stacji wymienników ciepła WT-3 przy ul. Kopernika 39b- budowa przyłączy sieci cieplnej w.p. do budynków przy ul. Centaura 7, 15, 23, 27, 16 i 39b.

Zadanie 2 Sieć cieplna wysokich parametrów spinająca magistralę północną i północno-zachodnią wzdłuż ul. Chorzowskiej.

Zadanie 3 Likwidacja grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Jasińskiego 6a (Trynek B etap II)- budowa przyłączy do budynków przy ul. Rydygiera: nr 5-7; 9-11; 13-15; 17-19;ul. Jasińskiego 14-10;Jasińskiego 1-3; 5-7.

Zadanie 4 Przyłącze sieci cieplnej w.p. do budynków przy ul. Heleny Modrzejewskiej
2-2a, 4-4a, 6-6a.

Zadanie 5 Przyłącze sieci cieplnej w.p. do budynków przy ul. Korczoka 41, 45-47.

Zadanie 6 Przyłącze sieci cieplnej w.p. do budynków przy ul. Świętojańskiej 29, 31.

Zadanie 7 Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Ossowskiego 2-6 (Trynek A- etap I uciepłownienia).

Zadanie 8 Przyłącze sieci cieplnej w.p. do budynków przy ul. Witkiewicza 29,31.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 10 stycznia 2020r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 10 stycznia 2020r o godz. 11:05                                                                                    w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie 1 – 8.000,00 /słownie: osiem tysięcy złotych 00/100/

Zadanie 2 – 8.000,00 /słownie: osiem tysięcy złotych 00/100/

Zadanie 3 – 6.500,00 /słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100/

Zadanie 4 – 3.500,00 /słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100/

Zadanie 5 – 2.000,00 /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/

Zadanie 6 – nie wymagane

Zadanie 7 – 15.000,00 /słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100/

Zadanie 8 – 6.000,00 /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci: 15.08.2020r.                                          termin zakończenia całości robót: 15.09.2020r.
(dostawa preizolacji: marzec 2020r.)

Zadanie 2

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci:  31.07.2020r.                                       termin zakończenia całości robót: 31.08.2020r.
(dostawa preizolacji: maj 2020r.)

Zadanie 3

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci: 15.08.2020r.                                      termin zakończenia całości robót: 30.09.2020r.
(dostawa preizolacji: kwiecień 2020r.)

Zadanie 4

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci: 20.03.2020r.                                            termin zakończenia całości robót: 15.04.2020r.
(dostawa preizolacji: luty 2020r.)

Zadanie 5

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci: 31.07.2020r.                                           termin zakończenia całości robót: 31.08.2020r.
(dostawa preizolacji: czerwiec 2020r.)

Zadanie 6

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci: 31.07.2020r.                                       termin zakończenia całości robót: 31.08.2020r.
(dostawa preizolacji: czerwiec 2020r.)

zadanie 7.

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci: 31.07.2020r.                                      termin zakończenia całości robót: 31.08.2020r.   (dostawa preizolacji: luty 2020r.)

zadanie 8.

termin wykonania robót montażowych i uruchomienia sieci: 31.08.2020r.                                               termin zakończenia całości robót: 30.09.2020r.

(dostawa preizolacji: czerwiec 2020r.)

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %   ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Agnieszka Krztoń, tel. 32 335 02 10             (w zakresie merytorycznym- zad. 3,6,7)

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 335 02 36        (w zakresie merytorycznym- zad. 2,5)

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 335 02 09          (w zakresie merytorycznym- zad. 1, 4,)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07            (w zakresie merytorycznym- zad. 8)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings