Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,463
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,463 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikaty

Mamy ogromną przyjemność zakomunikować Państwu, że nasze przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat redukcji ogólnej emisji - dla systemu ciepłowniczego, a także Certyfikat redukcji niskiej emisji - dla budynków przyłączonych do systemu ciepłowniczego.

Procesem certyfikacji systemów ciepłowniczych objęci zostali producenci i dostawcy ciepła działający w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Certyfikacja realizowana została przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie. Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW. Celem takiego porównania jest wykazanie, że produkcja ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach zawodowych jest mniej szkodliwa dla mieszkańców miast.

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), beznoapiren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO.

W ramach certyfikatów dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane są zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

Budynki podłączone do systemu ciepłowniczego PEC – Gliwice Sp. z o.o. będą mogły otrzymać Certyfikat oraz będą mogły być oznaczone zewnętrznymi znakami NO SMOG, wskazującymi jednoznacznie na fakt nie przyczyniania się danego budynku do powstawania w mieście smogu.

Galeria
Certyfikat dla_systemu ciepłowniczego
Certyfikat dla budynku
Wyróżnienie No Smog