Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-618,112
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
618,112 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Skorzystaj z dotacji z budżetu Miasta i podłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

13 października 2016 r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XX/497/2016  w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.
Zgodnie z tą Uchwałą można otrzymać dotacje na inwestycje, których efektem jest zmiana systemów grzewczych na proekologiczne prowadzące do poprawy stanu środowiska w tym również na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Z dotacji tej mogą skorzystać min. wspólnoty mieszkaniowe, dla nich dotacja wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł na jedno mieszkanie. Kwota dotacji może ulec podwojeniu, jeżeli wnioskodawca wykaże, że modernizacja systemu grzewczego została wykonana łącznie lub nie później niż 4 lata po termomodernizacji nieruchomości.
W przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej koszt kwalifikowany stanowią koszty węzła cieplnego oraz elementów instalacji grzewczej zlokalizowanej poza lokalami mieszkalnymi w części wspólnej budynku. Informacje o trybie postepowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta znajdują się w zał. nr 1 poniższej Uchwały.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2022| PEC Gliwice