Sprzedaż Analizatora WILPO L-142

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

                                                          OFERTA SPRZEDAŻY

 

W związku z rezygnacją ze stosowania izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gliwice- Sp. z o.o., służącej do szybkich oznaczeń parametrów jakościowych węgla ( urządzenie WILPO L 142  produkcja 2005r.) niniejszym oferujemy do sprzedaży:

Urządzenie WILPO L-142, izotop promieniotwórczy Am-241 ( Ameryk), aktywność źródła 3,7 GBq, ostatni pomiar szczelności źródła 28.10.2019r.

Oferta przedstawiana  jest w porozumieniu i pod nadzorem Wytwórcy  urządzenia tj. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych WILPO Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29.

Warunkiem nabycia urządzenia WILPO L 142 jest posiadanie Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Ofertę prosimy złożyć poprzez platformę zakupową  https://platformazakupowa.pl/transakcja/312437