Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-442,481
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
442,481 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż zbiornika ciśnieniowego Komino KP-6000-11

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Przedmiotem sprzedaży jest zbiornik ciśnieniowy Komino KP-6000-11 rok produkcji 2016r. z zaworem bezpieczeństwa typ: HEROSE 06217 wraz z pełną dokumentacją. Pojemność 6000 litrów, ciśnienie 11 (bar), wymiary 2016x2550 (mm). Zbiornik jest objęty pełnym dozorem UDT.

W 2020r. zbiornik został wyłączony z eksploatacji. W postępowaniu mogą wziąć tylko i wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz pracownicy PEC- Gliwice. Zbiornik można zobaczyć w dni robocze od godziny 8.00-15.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.W przypadku większej ilości ofert Zamawiający przewiduje zastosowanie licytacji ustnej.Minimalna kwota za przedmiot sprzedaży wynosi 2520,00 zł netto. Oferty z niższą wartością nie będą brane pod uwagę Po zakończeniu postępowania sprzedający wystawi fakturę VAT z terminem płatności 7 dni. Odbiór zbiornika po dokonaniu zapłaty na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej  https://platformazakupowa.pl/transakcja/539858