Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,295
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,295 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Średnie zużycie ciepła w danych grupach taryfowych za 2020 rok

Średnie zużycie ciepła dla danej grypy taryfowej przez Odbiorców w 2020 roku.

  Grupa taryfowa             Średnie zużycie ciepła [GJ]

Grupa I.1/1

1018

Grupa I.1/2

351

Grupa I.1/3

1492

Grupa I.1/3 A

52

Grupa I.1/3 B

753

Grupa I.1/4

515

Grupa I.1/4 A

585

Grupa I.1/4 B

491

Grupa I.1/4 D

508

Grupa I.1/4 E

865

Grupa II

245

Grupa III

320