Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,53
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,53 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa Instalacji oczyszczania spalin dla drugiej kotłowni - rozpoczęta ! (1)

12.05.2020

Reportaż z budowy (1).

Na naszej stronie internetowej będziemy przedstawiać zaawansowanie prac przy budowie nowoczesnej linii oczyszczania spalin dla kotłowni WR-25. 

W miesiącu kwietniu po uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na budowę  ruszyły prace przy  budowie III etapu instalacji odsiarczania spalin i I etapu instalacji  odazotowania spalin dla kotłowni WR-25. Generalny wykonawca AMK Kraków S.A. Grupa Mostostal Warszawa rozpoczął prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Obecnie działania generalnego wykonawcy związane są z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przekładkami instalacji wodnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Po zakończeniu budowy w grudniu 2021 roku powstanie nowoczesna instalacja oczyszczania spalin, dzięki której do atmosfery trafi mniej zanieczyszczeń gazowych, a standardy emisyjne jakie będzie spełniać kotłownia rusztowa osiągną wyśrubowane normy emisyjne  ustanowione dla Polski przez komisję europejską. Termin wejścia w życie nowych rygorystycznych standardów emisyjnych dla kotłowni WR-25 to 1.01.2023 r.

Poniżej kilka zdjęć z podjętych prac budowlanych.