Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-611,931
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
611,931 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa Instalacji oczyszczania spalin dla drugiej kotłowni - rozpoczęta ! (1)

12.05.2020

Reportaż z budowy (1).

Na naszej stronie internetowej będziemy przedstawiać zaawansowanie prac przy budowie nowoczesnej linii oczyszczania spalin dla kotłowni WR-25. 

W miesiącu kwietniu po uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na budowę  ruszyły prace przy  budowie III etapu instalacji odsiarczania spalin i I etapu instalacji  odazotowania spalin dla kotłowni WR-25. Generalny wykonawca AMK Kraków S.A. Grupa Mostostal Warszawa rozpoczął prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Obecnie działania generalnego wykonawcy związane są z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przekładkami instalacji wodnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Po zakończeniu budowy w grudniu 2021 roku powstanie nowoczesna instalacja oczyszczania spalin, dzięki której do atmosfery trafi mniej zanieczyszczeń gazowych, a standardy emisyjne jakie będzie spełniać kotłownia rusztowa osiągną wyśrubowane normy emisyjne  ustanowione dla Polski przez komisję europejską. Termin wejścia w życie nowych rygorystycznych standardów emisyjnych dla kotłowni WR-25 to 1.01.2023 r.

Poniżej kilka zdjęć z podjętych prac budowlanych.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2022| PEC Gliwice