Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,497
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,497 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Ciepło Systemowe tańsze niż myslisz

14.07.2016

Ogrzewanie gazowe uznawane jest za nieco droższe lub porównywalne z Ciepłem Systemowym, za to jest dużo bardziej niebezpieczne, istnieje niebezpieczeństwo zaczadzenia czy wybuchu, jest jednak uważane za ekologiczne, podobnie jak Ciepło Systemowe.

Okazuje się jednak, że Ciepło Systemowe może być znacznie tańsze od gazu.

Jako pozytywny przykład z życia wzięty można przytoczyć fakt przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dziesięciu budynków wielolokalowych na jednym z gliwickich osiedli o łącznej powierzchni 11236 m2, do tej pory ogrzewanych z kotłowni gazowej.  
W 2015 roku decyzją mieszkańców budynki zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po roku korzystania z ciepła systemowego z PEC - Gliwice, można stwierdzić, że rachunki za ciepło są obecnie niższe średnio o 36 %.  Należy nadmienić, że stawki zarówno gazu jak i ciepła z miejskiej sieci są regulowane i zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, nie ma tu mowy o swobodnym kształtowaniu cen przez przedsiębiorstwa.

W tym przypadku zmiana sposobu dostarczania ciepła na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej mieszkańcom się opłaciła.