Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,497
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,497 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o strukturze paliw pierwotnych oraz dane emisyjne za rok obrotowy 2016/2017

30.08.2017

W związku z obowiązkiem informowania Odbiorców ciepła, niniejszym PEC - Gliwice Sp. z o. o. podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w roku obrotowym 2016/2017, wpływie wytworzenia tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów.

  GJ %
węgiel kamienny 2 577 582 99,89
gaz ziemny 694 0,03
olej opałowy lekki 2079

0,08

  2 580 355 100,00

Dane emisyjne dla całego Przedsiębiorstwa (Ciepłownia + kotłownie lokalne) za rok obrotowy 2016/2017

Emisja SO2 974,427 [Mg]
Emisja NOx 333,377 [Mg]
Emisja CO2 226 515,150 [Mg]
Emisja pyłu 16,951 [Mg]
Odpady radioaktywne nie występują

 W roku obrotowym 2016/2017 spalono 109 298,30 Mg węgla kamiennego o średnioważonych parametrach jakościowych: Qr = 23 583 kJ/kg, Ar = 21,10%, Sr= 0,72%, Cr = 59,78%.