Informujemy, o zmianie taryfy dla ciepła od 01 września 2019 r.

09.08.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 września 2019 r. wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.44.2019.CW z dnia 05.08.2019 r.

Zmiana podyktowana jest znaczącym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Treść Taryfy jest dostępna poniżej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r.