Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, o zmianie taryfy dla ciepła od 01 września 2019 r.

09.08.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 września 2019 r. wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.44.2019.CW z dnia 05.08.2019 r.

Zmiana podyktowana jest znaczącym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Treść Taryfy jest dostępna poniżej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r.