Instalacja Odazotowania Spalin- kolejny ukłon w stronę ekologii

09.10.2018

Trwa budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 1 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej. Celem jest  uzyskanie trwałej redukcji emisji tlenków azotu z kotła WP-70 nr 1 poniżej 180 mg/Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 %). Zakres prac obejmuje budowę węzła rozładunku i magazynowania reagentu, zabudowę instalacji wtryskowej mocznika na kotłach, sterowanie i wizualizacja  procesu.  Rozruch Instalacji Odazotowania nastąpi w grudniu 2018 r.

Dzięki instalacji odazotowania spalin kotłowni WP-70 spełnimy wyśrubowane normy emisji co przełoży  się na ograniczenie rocznej  emisji dwutlenku azotu o 153 Mg na rok.