Instalacja Odazotowania Spalin- kolejny ukłon w stronę ekologii

04.11.2019

Zakończono  budowę Instalacji Odazotowania Spalin kotła WP-70 nr 2 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej. Celem jest uzyskanie trwałej redukcji emisji tlenków azotu z kotła WP-70 nr 2 poniżej 180 mg/Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 %). Zakres prac obejmuje zabudowę systemu stopniowania powietrza do komory paleniskowej, instalacji wtryskowej mocznika na kotłach, sterowanie i wizualizacja  procesu.  Rozruch Instalacji Odazotowania nastąpi w listopadzie 2019 r.