Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,429
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,429 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejne zadanie inwestycyjne dobiega końca, tym razem jest to Modernizacja rozdzielni 6 kV RG-2

03.10.2018

Modernizacja rozdzielni 6 kV RG-2

W ramach zadania inwestycyjnego aktualnie jest kontynuowana modernizacja rozdzielni 6 kV RG-2 Etap II, z terminem zakończenia do 31 października 2018r.

W roku ubiegłym w ramach etapu I modernizacji wykonano demontaż 12 istniejących pól rozdzielczych ( 6 pól w sekcji I i 6 pól w sekcji II) a następnie wykonano montaż 16 nowych pól rozdzielczych średniego napięcia ( po 8 pól w każdej sekcji ).

W ramach etapu II modernizacji jest aktualnie realizowany demontaż 16 pól rozdzielczych ( 8 pól w sekcji I i 8 pól w sekcji II ) a następnie montaż 14 nowych pól rozdzielczych średniego napięcia ( po 7 pól w każdej sekcji ), w tym pola zasilające wraz z układem pomiarowym rozliczeniowym. Celem modernizacji jest zastąpienie starej rozdzielnicy 6 kV nowymi polami rozdzielczymi rozdzielnicy w wykonaniu wnętrzowym, wolnostojącej, w izolacji powietrznej, typu celkowego, z pojedynczym układem szyn zbiorczych. Producentem i dostawcą nowej rozdzielnicy typu MultiCell jest firma JM-Tronic.

Realizacja tego zadania w istotny sposób wpływa na pewność i niezawodność pracy ważnych urządzeń technologicznych Ciepłowni oraz poprawia warunki eksploatacji rozdzielni 6 kV, zwiększając bezpieczeństwo obsługi i ułatwiając wykonywanie czynności eksploatacyjnych.