Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,193
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,193 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejny pracowity sezon już za nami, kolejne 1400 mieszkań ogrzewanych ciepłem systemowym

06.06.2019

Kolejny sezon przyłączeń za nami, a był on równie pracowity jak poprzedni. Od jesieni 2018 r. podłączyliśmy do miejskiej sieci ciepłowniczej 128 obiektów, w tym 107 to budynki mieszkalne (ok. 1400 mieszkań), zarówno te starsze jak i nowe - budowane w systemie deweloperskim. Dzięki podłączeniu do miejskiej sieci w większości budynków zlikwidowano nieekologiczne piece węglowe i zmniejszyła się ilość emitowanego do powietrza szkodliwego pyłu.

Już teraz możemy podsumować jaka ilość szkodliwego pyłu NIE trafiła do powietrza dzięki decyzji o przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Od momentu dostarczania ciepła systemowego do budynków przyłączonych od jesieni 2018 roku do zakończenia pierwszego wspólnego sezonu  grzewczego z PEC-Gliwice Sp. z o.o.  zmniejszyła się  emisja szkodliwego pyłu do powietrza o 14 384 kg.  w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym. Uważamy to za duży sukces, zwłaszcza, że istnieją już plany podłączenia kolejnych budynków. Miasto Gliwice planuje do 2021 roku przyłączyć do sieci PEC kolejne 1 320 lokali komunalnych w budynkach będących stuprocentową własnością gminy. To oznacza kolejne ograniczenia pyłu do powietrza.