Mieszkańcy kolejnych budynków decydują się na ciepło systemowe

03.12.2020

Likwidacja niskiej emisji w mieście jest dla PEC-Gliwice Sp. z o.o., a także dla Miasta Gliwice priorytetem. Na przestrzeni ostatnich 5 lat tj. od lipca 2015 r.  do czerwca 2020 r. PEC wybudował ok. 46 km sieci ciepłowniczych, do których przyłączono 6975 mieszkań w istniejących oraz w nowych zasobach, w tym 578 mieszkań w 69 budynkach gminnych.

Jeszcze w grudniu bieżącego roku z ciepła systemowego skorzystają kolejne budynki gminne przy ul. Królewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63 oraz 65-71 oraz budynki Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Brzozowej 34-34a, 36 i 41, a także przy ul. Chorzowskiej 41-43,  45-47, 49-51, 53-59, 65-67.

Z ciepła systemowego korzystać będzie także nowo budowana Sala gimnastyczna z zapleczem szkolnym przy LO nr 1 przy ul. Zimnej Wody.

Wszystkie powyższe budynki będą  mogły dołączyć do „ciepłej strony życia”, którą zapewnia przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki takim podłączeniom zarówno PEC - Gliwice jak i sami mieszkańcy tych budynków przyczyniają się do likwidacji niskiej emisji w Gliwicach.

Królewskiej Tamy
Królewskiej Tamy wcinka do magistrali
Zimnej Wody sala gimnastyczna
Brzozowa
Chorzowska