Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,127
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,127 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Mieszkańcy kolejnych budynków decydują się na ciepło systemowe

03.12.2020

Likwidacja niskiej emisji w mieście jest dla PEC-Gliwice Sp. z o.o., a także dla Miasta Gliwice priorytetem. Na przestrzeni ostatnich 5 lat tj. od lipca 2015 r.  do czerwca 2020 r. PEC wybudował ok. 46 km sieci ciepłowniczych, do których przyłączono 6975 mieszkań w istniejących oraz w nowych zasobach, w tym 578 mieszkań w 69 budynkach gminnych.

Jeszcze w grudniu bieżącego roku z ciepła systemowego skorzystają kolejne budynki gminne przy ul. Królewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63 oraz 65-71 oraz budynki Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Brzozowej 34-34a, 36 i 41, a także przy ul. Chorzowskiej 41-43,  45-47, 49-51, 53-59, 65-67.

Z ciepła systemowego korzystać będzie także nowo budowana Sala gimnastyczna z zapleczem szkolnym przy LO nr 1 przy ul. Zimnej Wody.

Wszystkie powyższe budynki będą  mogły dołączyć do „ciepłej strony życia”, którą zapewnia przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki takim podłączeniom zarówno PEC - Gliwice jak i sami mieszkańcy tych budynków przyczyniają się do likwidacji niskiej emisji w Gliwicach.

Królewskiej Tamy
Królewskiej Tamy wcinka do magistrali
Zimnej Wody sala gimnastyczna
Brzozowa
Chorzowska