Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,497
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,497 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowy system sterownia pompami pomaga w ograniczeniu emisji CO2.

17.10.2019

Zakończono pierwszy etap remontu systemu automatyki centralnej pompowni wody obiegowej. Zmiana systemu sterowania pozwoliła na agregowanie danych pomiarowych w sposób zapewniający utrzymanie najwyższych sprawności agregatów pompowych. Po wdrożeniu charakterystyk muszlowych pracy pompy zostanie osiągnięty poziom sterownia pozwalający na wyznaczanie punktów pracy pomp  w czasie rzeczywistym, co ma niebagatelne znaczenie przy podnoszeniu efektywności energetycznej całego układu pompowego.

Nowy precyzyjny sposób sterowania pozwoli na uruchomienie mechanizmów programowania produkcji ciepła osiągając podczas eksploatacji najefektywniejsze punkty pracy agregatów pompowych, co wpływa na redukowanie emisji CO2 wynikające z mniejszego zużycia   energii elektrycznej pompowania czynnika grzewczego do miejskiej sieci ciepłowniczej.