Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-340,493
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
340,493 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Poziom komfortu cieplnego zgodny z życzeniem Odbiorcy

05.01.2022

Biorąc pod uwagę stan izolacji cieplnej budynku oraz dostosowanie do różnych poziomów komfortu użytkownika, istnieje możliwość zaprogramowania indywidualnych ustawień minimalnej temperatury, jaka jest dostarczana do grzejników odbiorcy ciepła systemowego. Oczywiście osiągnięcie tej temperatury jest zależne od temperatury zewnętrznej, im cieplej na zewnątrz tym temperatura czynnika grzewczego dostarczanego do grzejników jest niższa. Jeżeli odbiorca chce utrzymać w pionach grzewczych minimalną temperaturę czynnika grzewczego większą od zaprogramowanej i wynikającej z przyporządkowanych  krzywych grzewczych prosimy o informację np. na  e-mail  sekretariat@pec.gliwice.pl lub pocztą. Biorąc pod uwagę, że takie zgłoszenia się pojawiają i są wynikiem chęci odbiorcy ciepła do podniesienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach na wyższy poziom, informujemy, że „Decyzja o poziomie komfortu cieplnego to życzenie odbiorcy”.

Według obecnych standardów jakościowych Przedsiębiorstwa i oczekiwań odbiorców temperatura jest ustalana na poziomie 38 - 40°C. Pierwsza taka zmiana podczas trwania sezonu grzewczego nie jest obarczana żadną opłatą serwisową, a brak informacji zwrotnej z Państwa strony zostanie uznany jako akceptacja aktualnie wprowadzonych parametrów, które z reguły wynoszą 35 - 36°C.

 

W przypadku ewentualnych pytań, proszę o kontakt z Działem Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji pod numerami telefonów: (32) 335 0 110 lub 539 997 900.
Niniejsze pismo dotyczy odbiorców ciepła, którzy posiadają stacje wymienników ciepła będące w eksploatacji Przedsiębiorstwa.