Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-465,17
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
465,17 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Program pracy sieci ciepłowniczej PEC-Gliwice 2021/2022

27.09.2021

Poniżej znajduje się Program pracy sieci ciepłowniczej PEC-Gliwice 2021/2022.

Pobierz tutaj