Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-348,238
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
348,238 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Program pracy sieci ciepłowniczej PEC-Gliwice 2021/2022

27.09.2021

Poniżej znajduje się Program pracy sieci ciepłowniczej PEC-Gliwice 2021/2022.

Pobierz tutaj