Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,53
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,53 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Remont oświetlenia zewnętrznego Ciepłowni PEC Gliwice – etap 1

07.11.2019

W dniach od 17.10 do 25.10.2019 przeprowadzono pierwszy etap remontu oświetlenia zewnętrznego terenu Ciepłowni PEC Gliwice. W ramach zadania wymieniono 11 słupów i 17 opraw oświetleniowych wchodzących w skład obwodu F4 zasilanego z rozdzielnicy oświetleniowej RNO rozdzielni RN-2A kotłowni WP-70.

Stare betonowe słupy wymieniono na nowe słupy stalowe S-90PC-3 wysokości 9m z wysięgnikami NT-ST produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A. wyposażone w kablowe złącza słupowe typu IZK. Nowe słupy posadowiono na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych  F-150/200.

Stare oprawy oświetleniowe wyposażone w źródła światła w postaci lamp sodowych typu WLS-250 o mocy 250W każda zastąpiono nowymi oprawami  TAURUS T19E wykonanymi w technologii LED o mocach w zależności od umiejscowienia 80W lub 40W, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 3 do 6 razy w zależności od typu zastosowanej oprawy oświetleniowej. Oprawy oświetleniowe wyposażono w złącze ZHAGA umożliwiające zastosowanie na oprawie dodatkowych modułów takich jak np. czujnik zmierzchu, zegar astronomiczny.