Remont oświetlenia zewnętrznego Ciepłowni PEC Gliwice – etap 1

07.11.2019

W dniach od 17.10 do 25.10.2019 przeprowadzono pierwszy etap remontu oświetlenia zewnętrznego terenu Ciepłowni PEC Gliwice. W ramach zadania wymieniono 11 słupów i 17 opraw oświetleniowych wchodzących w skład obwodu F4 zasilanego z rozdzielnicy oświetleniowej RNO rozdzielni RN-2A kotłowni WP-70.

Stare betonowe słupy wymieniono na nowe słupy stalowe S-90PC-3 wysokości 9m z wysięgnikami NT-ST produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A. wyposażone w kablowe złącza słupowe typu IZK. Nowe słupy posadowiono na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych  F-150/200.

Stare oprawy oświetleniowe wyposażone w źródła światła w postaci lamp sodowych typu WLS-250 o mocy 250W każda zastąpiono nowymi oprawami  TAURUS T19E wykonanymi w technologii LED o mocach w zależności od umiejscowienia 80W lub 40W, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 3 do 6 razy w zależności od typu zastosowanej oprawy oświetleniowej. Oprawy oświetleniowe wyposażono w złącze ZHAGA umożliwiające zastosowanie na oprawie dodatkowych modułów takich jak np. czujnik zmierzchu, zegar astronomiczny.