Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,429
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,429 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwiązania prowadzące do Smart City w PEC-Gliwice

30.07.2019

Systemy  wsparcia odbiorcy ciepła i wspomaganie efektywności energetycznej wymagają w sposób naturalny wprowadzania na bardzo szeroka skalę smart meteringu prowadzącego w prostej linii do smart city. Osiągnięcie lokalnego w pełni funkcjonującego smart city to proces. Nie inaczej jest w przypadku cyfrowej infrastruktury dystrybuującej  ciepło systemowe przez PEC Gliwice, dla obsługi odbiorców w sposób bardziej skuteczny , sprawny i wydajny.

kliknij poniższy obraz, aby powiększyć

Przede wszystkim analizowane są informacje z węzłów ciepłowniczych. Wszystkie wyposażone są w automatykę pogodową, a dzięki specjalnym modułom zwrotnym poprzez Internet dostarczają danych. To z jednej strony pozwala na precyzyjne i szybkie zmiany ustawienia parametrów pracy kotłów i pomp, z drugiej – daje dokładne dane rozliczeniowe i optymalizacyjne Klientów Przedsiębiorstwa. Aby uzyskać szybką informację o ewentualnych awariach, część węzłów cieplnych wyposażono w czujniki ciśnienia wody ciepłowniczej, które przesyłają na bieżąco informacje do serwerów bazy danych.  Osoby uprawnione mają dostęp zdalny do aplikacji mobilnych systemu nadzoru, również na dyżurach domowych, z dowolnego komputera albo smartfona w dowolnym punkcie świata, poprzez Internet wejść do systemu, mogą sprawdzić parametry pracy i ewentualnie je zmodyfikować. 

Centralna dyspozytornia po modernizacji ekranów wizyjnych z widocznymi maskami grafik  sygnalizacyjnych.Zestaw tworzący strukturę  smart na jednej ze stacji wymienników ciepła. 

Zestaw tworzący strukturę  smart na jednej ze stacji wymienników ciepła.

 

 

 

 

Aplikacja mobilna systemu

wizualizacyjnego i raportowego

Szarp-CRU