Rozwiązania prowadzące do Smart City w PEC-Gliwice

30.07.2019

Systemy  wsparcia odbiorcy ciepła i wspomaganie efektywności energetycznej wymagają w sposób naturalny wprowadzania na bardzo szeroka skalę smart meteringu prowadzącego w prostej linii do smart city. Osiągnięcie lokalnego w pełni funkcjonującego smart city to proces. Nie inaczej jest w przypadku cyfrowej infrastruktury dystrybuującej  ciepło systemowe przez PEC Gliwice, dla obsługi odbiorców w sposób bardziej skuteczny , sprawny i wydajny.

kliknij poniższy obraz, aby powiększyć

Przede wszystkim analizowane są informacje z węzłów ciepłowniczych. Wszystkie wyposażone są w automatykę pogodową, a dzięki specjalnym modułom zwrotnym poprzez Internet dostarczają danych. To z jednej strony pozwala na precyzyjne i szybkie zmiany ustawienia parametrów pracy kotłów i pomp, z drugiej – daje dokładne dane rozliczeniowe i optymalizacyjne Klientów Przedsiębiorstwa. Aby uzyskać szybką informację o ewentualnych awariach, część węzłów cieplnych wyposażono w czujniki ciśnienia wody ciepłowniczej, które przesyłają na bieżąco informacje do serwerów bazy danych.  Osoby uprawnione mają dostęp zdalny do aplikacji mobilnych systemu nadzoru, również na dyżurach domowych, z dowolnego komputera albo smartfona w dowolnym punkcie świata, poprzez Internet wejść do systemu, mogą sprawdzić parametry pracy i ewentualnie je zmodyfikować. 

Centralna dyspozytornia po modernizacji ekranów wizyjnych z widocznymi maskami grafik  sygnalizacyjnych.Zestaw tworzący strukturę  smart na jednej ze stacji wymienników ciepła. 

Zestaw tworzący strukturę  smart na jednej ze stacji wymienników ciepła.

 

 

 

 

Aplikacja mobilna systemu

wizualizacyjnego i raportowego

Szarp-CRU