Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,497
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,497 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

SM Żwirki i Wigury wybrała bezpieczną przyszłość bez gazu

06.03.2020

Coraz więcej mieszkańców decyduje się na likwidację piecyków gazowych (potocznie zwanych „junkersami”) na rzecz ciepła systemowego z PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Są to często budynki już od lat zaopatrywane są w ciepło systemowe do ogrzewania, teraz mieszkańcy będą korzystać także z ciepła do podgrzania wody użytkowej.

Od 2018 roku już 397 mieszkań skorzystało z ciepła do podgrzania wody użytkowej, są to budynki przy ul. Kokoszki, Derkacza i Łużyckiej. Kolejne są w trakcie realizacji inwestycji min. budynek przy ul. Cichociemnych SM Żwirki i Wigury w Gliwicach. Na etapie projektowania jest budynek SM Aleja Majowa.

Co roku odnotowuje się kilkaset zdarzeń związanych z zatruciem czadem, bądź pożarem wywołanym wybuchem gazu, czy nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych.

 Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach podaje, że „od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października 2019r. do 1 marca 2020r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 1.632 zdarzenia, w tym 832 pożary w budynkach mieszkalnych, spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 325 przypadkach, w lokalach mieszkalnych zadziałał czujnik tlenku węgla. W zdarzeniach rannych zostało 412 osób, w tym 143 dzieci. 12 osób zatruło się śmiertelnie tlenkiem węgla”

Ostatnie ofiary śmiertelne tlenku węgla (czadu) to 3 osoby z Bytomia z dnia 01.03.2020 roku.

Bilans ostatnich lat nie wygląda optymistycznie:

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem). Powstaje wówczas, gdy coś się spala (pali), a w otoczeniu, gdzie przebiega ten proces jest za mało powietrza (tlenu). Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin. W związku z tym groźne są zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia między kominami i piecami.

Ciepło Systemowe jest pod tym względem bezpieczne, nie ma zagrożenia zaczadzeniem, wybuchem, czy pożarem, bo do budynku wpuszczamy tylko ciepłą wodę. Budynek po przeprowadzeniu inwestycji dostarczania ciepła systemowego do podgrzewania wody użytkowej  posiada większą efektywność energetyczną – jego zapotrzebowanie na ciepło spada o ok.10% .