Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,227
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,227 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Studenci Politechniki Śląskiej gościli w PEC Gliwice

20.12.2019

19 grudnia 2019 r. nasze przedsiębiorstwo odwiedzili studenci 7 semestru kierunku Energetyka, specjalności Energetyka gazowa i rozproszona.

W ramach przedmiotu: Zasady projektowania układów cieplnych, studenci wykonali projekty pod nazwą „Opracowanie koncepcji modernizacji układu technologicznego ciepłowni PEC Gliwice Sp. z o.o.” W ramach zajęć praktycznych studenci 7 semestru mieli za zadanie przedstawić koncepcje różnorodnych układów cieplnych pracujących w skojarzeniu z instalacjami zainstalowanymi w PEC Gliwice. Wspieranie takich inicjatyw zwiększa rozwój techniczny studentów, podnosi doświadczenie, a najlepsi zapewne znajdą pracę w nowoczesnej ciepłowni PEC Gliwice. Wszystkie prezentacje były niezwykle ciekawe, a podczas omawiania układów cieplnych i akademickich pomysłów pracy ciepłowni rozwinęła się merytoryczna dyskusja o rynku ciepła i dostępnych technikach dostarczania ciepła.