Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-231,53
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
231,53 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Uciepłownienie Trynku A

20.06.2016

18.06.2016 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Kilińskiego 1 odbylo się spotkanie PEC - Gliwice Sp. z o.o. z mieszkańcami 34 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w dzielnicy Trynek A, w obrębie ulic: Bardowskiego, Kunickiego, Krasickiego, Ossowskiego, Pietrusińskiego, Rutkowskiego, H.Sawickiej i Równej. Spotkanie zorganizowała Rada Osiedla Trynek. Przewodnim tematem była propozycja zaopatrzenia bydynków z w/w ulic w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ze strony PEC w spotkaniu uczestniczyli Prezes Przedsiębiorstwa - Rudolf Widziszowski i specjalista ds marketingu i handlu - Beata Wacławczyk, Radę Osiedla Trynek reprezentował Przewodniczący Zarządu Osiedla Trynek - Łukasz Chmielewski, natomiast Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej reprezentował - Marek Gardocki.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie a Radzie Osiedla za organizację spotkania.