Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1331,164
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1331,164 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Ważna informacja dla pracowników PEC-Gliwice Sp. z o.o.

30.09.2021

Szanowni pracownicy,

niestety nasz Prezes odchodzi na zasłuzoną emeryturę. Poniżej przekazuję pismo od Prezesa Rudolfa Widziszowskiego.

zobacz tutaj

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice