Zakończona budowa Instalacji Odsiarczania Spalin

05.02.2014

W grudniu 2012 roku oddano do eksploatcji kolejny etap budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). która swoim zasiegiem objęła wszystkie kotły w PEC - Gliwice. Dzięki tej instalacji Spółka spełnia wszystkie wymagania emisyjne dotyczące emisji  SO2 . Instalacja Odsiarczania została zaprojektowana i wykonana tak, aby spełniać bardziej rygorystyczne normy emisyjne, które będą obowiązywać od 2016 roku. Przeprowadzono stosowne próby, które potwirdziły skuteczność instalacji.

Zadanie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach