Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-68,182
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
68,182 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończona budowa Instalacji Odsiarczania Spalin

05.02.2014

W grudniu 2012 roku oddano do eksploatcji kolejny etap budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). która swoim zasiegiem objęła wszystkie kotły w PEC - Gliwice. Dzięki tej instalacji Spółka spełnia wszystkie wymagania emisyjne dotyczące emisji  SO2 . Instalacja Odsiarczania została zaprojektowana i wykonana tak, aby spełniać bardziej rygorystyczne normy emisyjne, które będą obowiązywać od 2016 roku. Przeprowadzono stosowne próby, które potwirdziły skuteczność instalacji.

Zadanie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach