Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-831,3
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
831,3 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady pracy serwisantów PEC

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i naszych Klientów zawsze towarzyszy naszej kulturze organizacji pracy.
W trakcie trwającej obecnie pandemii nasi pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej i stosują się do poniższych zasad.

Zasady pracy serwisantów:

  • Przestrzeganie zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia środków bezpieczeństwa
  • Regularne i dokładne mycie rąk mydłem
  • Używanie środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek
  • Powitanie i pożegnianie bez podawania rąk, przy zachowaniu odpowiedniej odległości
  • Unikanie przebywania z Klientem w tym samym pomieszczeniu
  • Utrzymywanie odległości 2 metrów od innych osób

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice