Logo Ciepło systemowe dla Gliwic
-319,887
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
319,887 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.

Logo Teraz Polska Logo No Smog Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady pracy serwisantów PEC

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i naszych Klientów zawsze towarzyszy naszej kulturze organizacji pracy.
W trakcie trwającej obecnie pandemii nasi pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej i stosują się do poniższych zasad.

Zasady pracy serwisantów:

  • Przestrzeganie zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia środków bezpieczeństwa
  • Regularne i dokładne mycie rąk mydłem
  • Używanie środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek
  • Powitanie i pożegnianie bez podawania rąk, przy zachowaniu odpowiedniej odległości
  • Unikanie przebywania z Klientem w tym samym pomieszczeniu
  • Utrzymywanie odległości 2 metrów od innych osób