Nowa Taryfa dla ciepła

16.02.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.49.(14).2016.240.XIV.RZ z dnia 15 grudnia 2016 r.

Treść Taryfy opublikowana zostanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 16.12.2016 r.